Tulevaisuuden työvoimapalvelut

Työ muuttaa yhteiskuntaa ja muuttuva yhteiskunta muuttaa työtä. Tämän takia meillä on jatkuvasti oltava valmiuksia kehittää taitoja, osaamista ja työelämän pelisääntöjä.

Rakenteellisten kysymysten lisäksi työ on myös valtavan tärkeää yksilötasolla. Käytämmehän työhön suuren osan hereilläoloajastamme. Työn ollessa iso osa elämää on se samalla myös osa pelkojamme. Vastavalmistunut toivoo työllistyvänsä koulutuksesta päästyään. Työpaikan menettävä pelkää oman ja perheensä toimeentulon puolesta. Työttömäksi jääminen on ihmiselle pettymys.

Toisesta näkökulmasta työttömyysjaksot ovat osa talouden kiertokulkua. Työn teettämisen tavat moninaistuvat perinteisestä palkkatyöstä erilaisiin itsensätyöllistämisen muotoihin.

Perustulomalli, jossa perustulon taso on riittävä, antaa ihmiselle mahdollisuuksia sovittaa työntekonsa elämäntilanteensa vaatimuksiin. Kokopäivätyö on kuitenkin jatkossakin monen tavoite. Massatyöttömyys on paitsi tragedia ja inhimillisten kykyjen haaskausta, myös uhka kansantalouden kestävyydelle. Tarvitaan aktiivista työvoimapolitiikkaa ja uusia ratkaisuja, jotka helpottavat osaamisen kehittämistä tai alan vaihtoa.

Siksi tarvitsemme hyvät ensisijaisesti julkisten yksiköiden tuottamat työllisyyspalvelut, jotka auttavat työpaikan saantiin tai osaamisen kehittämiseen opiskelun kautta. Työllisyyspalveluissa on otettava huomioon työn murros. Malli, jossa työttömiä työnhakijoita rangaistaan kaikesta muusta toiminnasta kuin palkkatyösuhteessa työskentelystä, ei ole nykypäivää. Lisäksi tarvitsemme sosiaaliturvan, joka mahdollistaa toimeentulon, työnhaun ja osaamisen kehittämisen.

Jotta kaikilla olisi mahdollisuus työntekoon, tarvitaan sekä perustuloa että työtakuuta. Työtakuun idea on tehdä työstä objektiivinen oikeus: kaikille työkykyisille ja työhaluisille täysi-ikäisille ihmisille järjestetään työtä.

Pitkäaikaistyöttömyys taltutetaan tukemalla vaikeasti työllistyvien työllistymistä. Keinoja voivat olla palkkatuet ja vastaavat toimet, joilla synnytetään työpaikkoja, jotka eivät olisi syntyneet ilman erityisiä toimia.

Työvoimapalvelujen keinoja

Jotta työvoimaviranomaiset pystyvät tarjoamaan laadukasta ja henkilökohtaista palvelua kaikille sitä tarvitseville, tulee niiden resurssit nostaa pohjoismaiselle tasolle.

Työnhakijan on saatava ammattitaitoista palvelua ilman kohtuuttoman pitkiä jonotusaikoja. Työvoimapalveluiden työntekijöiden ammattitaitoa tulee kehittää, jotta eri taustoista tulevat työttömät saavat tarpeidensa mukaista palvelua. Kontrollin ja sanktioiden sijaan on otettava lähtökohdaksi se, että henkilökohtaista ohjausta pystytään tarjoamaan kaikille sitä tarvitseville ja haluaville.

Työttömien omaehtoista opiskelua on helpotettava. Samalla on luotava uudenlaisia muuntokoulutuksen ohjelmia, joiden avulla työtön voi kouluttautua uuteen ammattiin tai hankkia tarvitsemiansa lisätaitoja.

Tällä hetkellä omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on mahdollista, mutta vain työvoimaviranomaisen hyväksynnällä. Kuusi kuukautta pidemmissä opinnoissa vaaditaan työvoimaviranomaisten hyväksyntä. Käytännöt vaihtelevat alueittain, joten työttömät eivät ole tasa-arvoisessa asemassa keskenään. Kriteerit opiskelulle työttömyysetuudella tulee yhdenmukaistaa sekä määritellä selkeästi ja läpinäkyvästi.

Yhä useampi työskentelevä ei myöskään sovi työelämän perinteisiin palkansaaja- ja yrittäjäkategorioihin. Itsensätyöllistäjän tunnistaa siitä, että hän ei työskentele perinteisessä palkkatyösuhteessa, vaan voi saada tuloja niin toimeksiantojen, palkan kuin esimerkiksi apurahojen kautta. Nykyisen lainsäädännön on vaikea tavoittaa itsensätyöllistäjien tilannetta.

Ilmaistyöstä palkkatuettuun työhön

Vasemmistoliitto katsoo, että kaikesta työstä kuuluu saada palkkaa. Tutkimusten mukaan palkkatuki on aktiivisen työvoimapolitiikan malleista tehokkain. Palkkatuetussa työssä työtön saa työehtosopimuksen mukaisen vähimmäispalkan, ja työnantaja saa taloudellisen hyvityksen työttömän työllistämisestä.

Vasemmistoliiton mielestä palkkatuen määrärahoja tulee korottaa välittömästi. Lisäksi palkkatuen enimmäiskestoa tulee pidentää, ja kolmannen sektorin palkkatuen rajoitukset poistaa. Palkkatukea tulee kehittää suuntaan, joka kannustaa nykyistä paremmin myös vaikeammin työllistyvien, vastavalmistuneiden sekä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.

Työttömyysturvan käyttöä palkkatuen tai starttirahan osana tulee kehittää. Vastaavasti kuntouttava työtoiminta tulee kohdistaa vain oikeasti kuntoutusta tarvitseville ja sen väärinkäyttö tulee estää.

Norminpurkutalkoot työttömyysturvaan

Vasemmistoliiton mielestä norminpurkutalkoot tulee aloittaa työttömyysturvan pykäläviidakosta. Kohtuuttomista ja epätarkoituksenmukaisista sanktio- ja valvontatoimista tulee luopua. Esimerkiksi hallituksen kaavailema työttömyysturvan “aktiivimalli” etuusleikkureineen ja epämääräisin perustein asetettavat karenssit ovat sekä nöyryyttäviä että epätarkoituksenmukaisia.

Vasemmistoliitto vaatii, että työvoimapoliittiset sanktiot tulisi poistaa kokonaan. Järjestelmää tulisi yksinkertaistaa niin, että joko kuuluu työttömyysturvan piiriin tai on sen ulkopuolella, kunnes mahdollinen este on poistunut.

Tämän lisäksi työttömyysturvan ja asumistuen suojaosaa tulisi korottaa 500 euroon, mikä koskee palkkatulojen lisäksi myös kaikkia muita tulomuotoja. Nykyinen 300 euron suojaosa on selvästi vaikuttanut työntekoa lisäävästi, ja rajan korotuksella olisi oletettavasti samankaltainen vaikutus.

Lisäksi työttömän perusturvaa (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) tulee korottaa, jotta ihmiset eivät joudu toimeentulotuen varaan.

Saitko karenssin? Kerro meille

Keräämme kokemuksia työvoimahallinnon määräämistä karensseista. Oletko menettänyt joskus työttömyysetuutesi määräajaksi karenssin vuoksi? Mistä karenssi johtui? Koitko päätöksen oikeudenmukaiseksi? Oliko sinua tiedotettu siitä, millaiset asiat johtavat karenssiin eli työttömyysetuuden maksun katkaisemiseen?

Jos olet saanut karenssin, voit myös kertoa, mitä se merkitsi omalle ja perheesi toimeentulolle. Jos sinulla on jotain muita huomioita, kuulemme mielellämme niistäkin. Haluamme uudistaa työvoimapalveluita yksilöä aidosti tukevaksi ja kannustavaksi, ja viemme ääntäsi eteenpäin eduskunnassa.

Vasemmistoliiton tavoite #1

On luotava ennakkopäätösjärjestelmä,

jonka kautta työttömät voisivat saada sitovan etukäteispäätöksen siitä, kuinka esimerkiksi osittainen työskentely vaikuttaa heidän työttömyyspäivärahaansa ja muihin etuuksiinsa. Se antaisi enemmän varmuutta niille työnhakijoille, joilla on mahdollisuus tehdä keikkatöitä.

Vasemmistoliiton tavoite #2

Työttömyysturvan sanktioista eli karensseista luovutaan,

sen sijaan työttömyysetuuden maksatus voidaan keskeyttää, jos työtön ei enää täytä työttömyysturvan ehtoja. Työttömyysetuuden maksatusta jatketaan välittömästi, kun työtön jälleen täyttää työttömyysturvan ehdot.

Vasemmistoliiton tavoite #3

Työttömyysturvan ja asumistuen suojaosa korotetaan 500 euroon,

jotta työn syrjään kiinni pääseminen tulee helpommaksi. Myös ulosottoon ja velkavankeuteen ajautuneiden suojaosa korotetaan 800 euroon kuussa ja ulosottovelkojen vanhenemisaikaa lyhennetään tuntuvasti. Suojaosuuden ylittävän palkan porrastettuja ulosotto-osuuksia on uudistettava niin, että palkasta jää suurempi osa käteen ja veroaste kasvaa tasaisesti tulojen mukana.

Vasemmistoliiton tavoite #4

Otetaan käyttöön 750 euron suuruinen perustulo.

Sosiaaliturvaa uudistetaan laajan perustulokokeilun tulosten pohjalta.

Jaa tämä sivu

Facebookissa

Jaa tämä sivu

Twitterissä

Jaa tämä sivu

Sähköpostitse

Haluatko tietää missä mennään?

Tilaa Vasemmistoliiton uutiskirje